Toekomstbestendige leeromgeving

Genieten, samenwerken en kritisch onderzoeken zorgen samen voor sociale en culturele ontwikkeling.

Je leert toekomstbestendig naar de maatschappij kiken vanuit een andere invalshoek en vergroot op die manier jouw keuzepalet en communicatievaardigheden.

Creanaut wil jou dan ook uitnodigen om te vertragen en stil te staan bij beelden, vormen, woorden, kleuren en leervragen.

Ik werk met kleine groepjes, omdat een persoonlijke begeleiding in een huiselijke sfeer belantrijk zijn.

Ieder kind kan op zijn of haar manier genieten van het aanbod en maakt zijn eigen authentieke leerpad.

cirkelvorming model voor 21e eeuwse vaardigheden, met als punten: creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basis vaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, socpale en culturele vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken.
Het model voor 21e eeuwse vaardigen zolas het is ontwikkeld door SLO en Kennisnet. Gebruikt in de strategische planning van Stad Gent.

Talentenlabo

label van kindertalentenfluisteraar

Je eigen talenten ontdekken en ze laten zien geeft je energie, het laat je ogen fonkelen. Het brengt je in een flow waar tijd en vermoeidheid geen vat op je hebben. Wanneer jij en je omgeving weten wat je talenten zijn, kan je uitdagingen en doelen kiezen, die echt bij je passen. Je kan contexten uitzoeken waarin talenten worden uitgedaagd en kunnen getoond worden. Als ‘talentenontdekker’ neem ik je graag mee op avontuur.

Als talentencoach heb ik mij verbonden aan het label ‘Kindertalentenfluisteraar’ van Luk Dewulf en Els Pronk. Om zo de droom ‘ieder kind een talentengesprek’ te helpen waarmaken.

Maak je dromendoos

Kom dromen en ontdek je talenten.

We voeren een talentgesprek, waarbij ik met een talentenbril kijk naar je kind. Ik luister aandachtig naar waar je kind echt blij van wordt.

Op die manier kom ik tot het eigen verhaal van ieder kind en ontdekken we ieders kleur en talent.

Je gaat naar huis met een dromendoos vol met talenten en activiteiten waar je kind blij van wordt.

Ontdek wat je echt graag doet en vul je potje met zelfvertrouwen en veerkracht.

Ontdek je talent (individueel)

In het talentgesprek ga ik als kindertalentenfluisteraar in dialoog met je kind, voorbij aan de oppervlakkige kennismaking.

Ik ga op zoek naar wat je kind echt graag doet en wat de reden precies is. Gericht op het positieve en met de focus op talent, niet op moeilijkheden, achterhalen we samen wat echt past bij je kind.

Kom je potje met veerkracht terug vullen. Zet nadien de talenten van je kind om in spannende uitdagingen. Door de talenten van je kind in te zetten kunnen ze groeien en ontwikkelen ze hefbomen, voor als het even te spannend zou worden.

Ondek samen talenten (ouder-kind)

(Her)ontdek je eigen talent als ouder en deze van je kind.

Ga je kind even voor en hertondek je eigen talent. Nadien ga ik op onderzoek naar de talenten van je kind, door middel van een talentgesprek. Op die manier kan jij de talenten van je kind herkennen en erkennen.

Interesse? Maak een afspraak, of vraag vrijblijvend meer informatie.

Contacteer me

Groeilabo

In het groeilabo is er ruimte om te leren door verwondering en ontdekking.Het zorgt voor verbinding met elkaar. Elke deelnemer heeft de vrijheid en de verantwoordelijkheid om zijn eigen uitdagingen te kiezen. Iedereen werkt dan ook op zijn niveau en geeft zijn eigen grenzen aan in zijn persoonlijk leerproces.

Helemaal mij

Beelden leren je spiegelen, ze zeggen iets over je persoonlijkheid. Hoe je je voelt op dat moment.

Kunst roept vragen op over de maatschappij, maar ook over jezelf. Doorheen filosofische gesprekken gaan we dieper in op wat we nu precies voelen.

Bij onze eigen werken, maar ook bij kunstwerken, kleuren en vormen van kunstenaars.

We maken kunst over onze eigen grenzen, hoe ons eigen huis er precies moet uitzien en zelfportretten. Nadien ontdekken we ook de grenzen van elkaar.

Maak een superheld van jezelf

Als ontdekkingsreizeigers gaan we op onderzoek naar onze talenten en superkrachten. We zetten deze om in een ontwerp van onze eigen superheld.

We maken ook een superkrachtencape, die we kunnen inzetten als het even minder zou gaan. We vinden onze talenten en onze moed, ook al zijn we af en toe een beetje bang.

Zet nadien je talenten in bij spannende uitdagingen en in een hobby, zodat ze kunnen groeien en ontwikkelen. Zo leer je omgaan met je eigen talenten en ontdek je hefbomen bij moeilijkheden.

(Toevals)kunst als mindsetkompas

Hier komt het toeval, het experiment en het accident binnensluipen. Het denken zijn we te snel af, door tijd als beslissende factor in te schakelen in het kunstproces.

Het perfectionisme leiden we om de tuin, door toeval als uitgangspunt te nemen in het maakproces.

Falen kunnen we inbouwen door minstens tien keer te proberen en dan een uitzonderlijk voorontwerp uit te werken.

Ontdek zo zelf de hefbomen die werken, wanneer de interne criticus het even wil overnemen.

Interesse? Maak een afspraak, of vraag vrijblijvend meer informatie.

Contacteer me

Crealabo

Ga mee als creatieve reiziger. Word een Creanaut. Crealabo is een uitnodiging om jouw eigen creativiteit te ontdekken. Om in een wereld te stappen van je eigen fantasie. Accident krijgt hier een plaats en wordt vastgeklikt in een experiment en hierdoor komt er plaats voor nieuwe inzichten. Talenten worden hier creatief in beweging gezet.

Kunstlabo

In de kunstlabo's staat het experiment en accident op de eerste plaats. Samen bekijken we chemische processen en maken we zelf onze eigen materialen.

Navigeren doorheen kleuren en technieken en maken zo onderzoekend gebruik van onze zintuigen en verwondering.

We gaan bovendien kunstwerken onderzoeken en zetten onze microscoop op scherp voor informele leermomenten. Omdat kinderen niet alleen cognitief leren, maar ook door te ervaren en feedback te krijgen van hun eigen experment.

Kunst beleven

In deze workshops kies ik voor verbinden en beleven. Het is een brug tussen kinderen en kunst. Kunst laat ons toe de werkelijkheid anders te benaderen en bekijken. Net door er actief met aan de slag te gaan, kunnen we anders kijken naar kleuren, technieken, materialen en betekenissen.

Ik stel open vragen aan kinderen, waarbij ik wil verbinden met de persoonlijke ervaringen. Beelden leren je spiegelen en kijken naar jezelf.

Ik vertrek zowel van actuele kunst als van historische kunst. Zowel vanuit een museumuitje als vanuit inspirerend kleurgebruik of een interessante vormentaal.

De ontmoeting, is een warm kunstbad, waarin we samen duiken.

Kunstige zintuigen

We gaan smaen op reis door informatie te vergaren door al onze zintuigen op scherp te zetten. We gaan hier proeven, ruiken, voelen, luisteren en kijken naar de maatschappij en kunst. Vooral de actuele kunst leent zich tot tactiele gewaarwording.

Door open vragen te stellen leg ik linken naar persoonlijke ervaringen. Op die manier gaan kinderen ook iets voelen door de zintuigelijke ervaringen.

Hier vertrek ik van geuren, tactiele materialen, muziek, smaken, samen vormen deze gewaarwordingen een zintuigelijke beleving.

We gaan kijken naar kunst en de wereld met onze voelsprieten op scherm en een open blik.

Verwonderaars

Verwonderd onderzoeken en kijken naar de werkelijkheid en fictieve wereld. Hier zijn verhalen, fantasie, fabels, poëzie de triggers om samen als creanauten te ontdekken.

Veronderaars is een concept dat de sensitiviteit en de verbeelding stimuleert. We laten ons ook verwonderen door actualiteit, de dierenwereld, natuur en gaan zo op reis en navigeren samen in onze verwonderwereld.

Interesse? Maak een afspraak, of vraag vrijblijvend meer informatie.

Contacteer me

De labo’s kunnen gecombineerd worden met elkaar. Voor de labo’s in groep dient u vooraf in te schrijven. Ze worden aangekondigd via de website en facebook. De individuele labo’s zijn steeds op afspraak.